Vak

Biologie

Maker

Lieke Heijnemans, St. Odulphuslyceum Tilburg

Screenshots

Leerdoel

Aan deze lessenreeks zitten een aantal leerdoelen gekoppeld, die in de opsomming hieronder zijn weergegeven.

Ø  Leerlingen kennen de basisprincipes rondom de opbouw van het DNA.

Ø  Leerlingen kunnen de verschillende functies van het DNA onderscheiden.

Ø  Leerlingen kunnen de theorie over de verschillende mutaties eigen maken m.b.v. een game.

Ø  Leerlingen kunnen zich verdiepen in het item stamcelonderzoek en creëren daarbij nieuwe inzichten.

Ø  Leerlingen kunnen door het spelen van het spel ‘DNA the double helix’ zelf ondervinden, hoe snel DNA replicatie verloopt.

Ø  Leerlingen kunnen m.b.v. de piramide van Marlow hun eigen leerproces beoordelen en dan voornamelijk op de gebruikte werkvormen, de gestelde leerdoelen en de mate van kennisopname.

der wrijving door een doolhof gemanouevreerd moet worden.

Lesplan

Download Lesplan DNA (word)

Deze lesreeks is opgezet voor 7 lessen. te gebruiken in ene lokaal met Smartboard. gedurende de lesreeks wordt gebruik gemaakt van Flash-games die leerlingen gewoon op het internet kunnen bereiken

Gameplay

Speel 'race the cell' >>
Speel 'DNA the double helix' >>

In de verschillende mini-games doen de leerlingen relevante oefeningen met betrekking to de lesstof.