DNA Mutatiespel [Biologie]

DNA is een ingewikkeld onderdeel van de cellen. Het zorgt er namelijk voor dat we erfelijke eigenschappen kunnen doorgeven, en dat er verschillende processen in het lichaam plaats kunnen vinden. Nu is het zo dat het er in het DNA vaak mutaties plaats kunnen vinden. Hier zijn verschillende redenen voor, een oorzaak kunnen bijvoorbeeld omgevingsfactoren zijn. Doormiddel van dit spel kan je nu testen hoeveel jij weet over dit onderwerp. Dus laat zien dat jij alles weet over DNA en mutaties en zorg ervoor dat je individu of jezelf niet onder de mutaties komt te zitten! Dit spel kan gespeeld worden door VWO 4 leerlingen die het onderwerp DNA en mutaties hebben gehad.

Lees meer >>

Eenhedenspel [Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde]

Het doel van het ‘Eenheden Spel’ is de leerlingen te laten oefenen met het omrekenen van eenheden. Dit gaat normaal gepaard met lange rijtjes met saai maar degelijk oefenmateriaal. Het principe achter deze berekeningen is heel simpel. De enige kennis is het rijtje van km-hm-dam-m-dm-cm-mm. Het doel van het spel is dan ook om deze ‘saaie’ methode te vervangen door een uitdagende methode waarbij de leerling uiteindelijk meer oefent dan bij de traditionele rijtjes.Ook voor de leerlingen die er al wat meer ervaring mee hebben blijft het een goede oefening. Wel is het belangrijk dat de groepjes die het spelen dan redelijk homogeen zijn. Zie ook de spelregels/varianten.

Lees meer >>

Eenhedenspel [Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde]

In het basisspel gaan leerlingen aan de slag met het omrekenen van de eenheden mm, cm, dm, m, dam, hm, km. Met behulp van de uitbreidingskaartjes kunnen de leerlingen naast de kaartjes uit het basisspel ook aan de slag met het omrekenen van de eenheden mm2, cm2, dm2, m2, dam2, hm2, km2 en mm3, cm3, dm3, m3, dam3, hm3, km3.

Lees meer >>

Weerstandenspel [Natuurkunde]

Leerlingen oefenen in het berekenen van vervangingsweerstanden van stroomkringen.

Lees meer >>

Privilegespel [maatschappijleer]

Een spel dat leerlingen laat ervaren hoe vanzelfsprekend een bevoorrechte positie lijkt als je die hebt, is beschreven door Buzzfeed (2014). Leerlingen in een standaard klas-opstelling krijgen willekeurig een sociale positie toegewezen, en ze krijgen een vel papier. Vooraan in de klas zitten de hoog geplaatste leerlingen, achterin de laag geplaatste leerlingen. Onder het schoolbord staat de prullenbak. Vervolgens kunnen de leerlingen hun papier tot een prop maken en deze vanaf hun plek in de prullenbak mikken. Als dat lukt, stijgen ze in rang en aanzien.

Lees meer >>

Krachtenspel [Na]

Het spel heeft als doel om deze misconcepten tegen te gaan. Leerlingen leren dus het volgende: Leerlingen leren dat de nettokracht een optelsom van alle krachten die op een voorwerp werken is. Leerlingen leren dat een voertuig een constante snelheid heeft wanneer de nettokracht nul is. Leerlingen leren dat een voertuig versneld wanneer de voorwaartse kracht groter is dan de tegenwerkende kracht is. Leerlingen leren dat een voertuig vertraagd wanneer de tegenwerkende kracht groter is dan de voorwaartse kracht. Leerlingen ervaren dat de krachten die op een voertuig werken niets zeggen over de richting waarin een voertuig beweegt.

Lees meer >>

Clash of the penguins [Na]

Clash of the Penguins is oorspronkelijk ontwikkeld als bordspel. Bij het spelen in de klas valt op dat leerlingen die het concept van snelheidsverandering door een kracht in theorie goed beheersen en kunnen benoemen in dit spel vervallen in oude strategieen. Het spel kan goed worden aangewend om leerlingen te laten ervaren wat het betekent om kennis in een onbekende situatie toe te passen.

Lees meer >>

Space Challenge [Na]

Dit spel laat de leerlingen in een wrijvingsloze omgeving ervaring op doen met de eerste twee wetten van Newton. Na afloop van de game kunnen leerlingen zich werkelijk een voorstelling maken van een beweging zonder wrijving. Ze kunnen vanzelf benoemen dat het sturen en stoppen anders gaat dan in een situatie met wrijving.

Lees meer >>

Moendoes [Maatschappijleer, Gezondheid]

Dit spel gaat over het interessante onderwerp DNA! DNA is een ingewikkeld onderdeel van de cellen. Het zorgt er namelijk voor dat we erfelijke eigenschappen kunnen doorgeven, en dat er verschillende processen in het lichaam plaats kunnen vinden. Nu is het zo dat het er in het DNA vaak mutaties plaats kunnen vinden. Hier zijn verschillende redenen voor, een oorzaak kunnen bijvoorbeeld omgevingsfactoren zijn. Doormiddel van dit spel kan je nu testen hoeveel jij weet over dit onderwerp. Dus laat zien dat jij alles weet over DNA en mutaties en zorg ervoor dat je individu of jezelf niet onder de mutaties komt te zitten!

Lees meer >>

Villa Elektra [Natuurkunde, Techniek]

De leerling leert bij de game symbolen die gebruikt worden in de elektrotechniek te herkennen en te gebruiken, de indeling van de meterkast, installatie tekeningen lezen, hoe hij/zij lampen, schakelaars, e.d. aan moeten sluiten, uit welke onderdelen een windmolen bestaat, wat een zonnecollector is, de betekenis van de verschillende draadkleuren, het berekenen van een maximale stroomsterkte, wat een hotelschakeling is.

Lees meer >>