<< Terug

Begripsspel

Krachtenspel [Na]

Het spel heeft als doel om deze misconcepten tegen te gaan. Leerlingen leren dus het volgende: Leerlingen leren dat de nettokracht een optelsom van alle krachten die op een voorwerp werken is. Leerlingen leren dat een voertuig een constante snelheid heeft wanneer de nettokracht nul is. Leerlingen leren dat een voertuig versneld wanneer de voorwaartse kracht groter is dan de tegenwerkende kracht is. Leerlingen leren dat een voertuig vertraagd wanneer de tegenwerkende kracht groter is dan de voorwaartse kracht. Leerlingen ervaren dat de krachten die op een voertuig werken niets zeggen over de richting waarin een voertuig beweegt.

Lees meer >>

Clash of the penguins [Na]

Clash of the Penguins is oorspronkelijk ontwikkeld als bordspel. Bij het spelen in de klas valt op dat leerlingen die het concept van snelheidsverandering door een kracht in theorie goed beheersen en kunnen benoemen in dit spel vervallen in oude strategieen. Het spel kan goed worden aangewend om leerlingen te laten ervaren wat het betekent om kennis in een onbekende situatie toe te passen.

Lees meer >>

Space Challenge [Na]

Dit spel laat de leerlingen in een wrijvingsloze omgeving ervaring op doen met de eerste twee wetten van Newton. Na afloop van de game kunnen leerlingen zich werkelijk een voorstelling maken van een beweging zonder wrijving. Ze kunnen vanzelf benoemen dat het sturen en stoppen anders gaat dan in een situatie met wrijving.

Lees meer >>

Moendoes [Maatschappijleer, Gezondheid]

Dit spel gaat over het interessante onderwerp DNA! DNA is een ingewikkeld onderdeel van de cellen. Het zorgt er namelijk voor dat we erfelijke eigenschappen kunnen doorgeven, en dat er verschillende processen in het lichaam plaats kunnen vinden. Nu is het zo dat het er in het DNA vaak mutaties plaats kunnen vinden. Hier zijn verschillende redenen voor, een oorzaak kunnen bijvoorbeeld omgevingsfactoren zijn. Doormiddel van dit spel kan je nu testen hoeveel jij weet over dit onderwerp. Dus laat zien dat jij alles weet over DNA en mutaties en zorg ervoor dat je individu of jezelf niet onder de mutaties komt te zitten!

Lees meer >>

Villa Elektra [Natuurkunde, Techniek]

De leerling leert bij de game symbolen die gebruikt worden in de elektrotechniek te herkennen en te gebruiken, de indeling van de meterkast, installatie tekeningen lezen, hoe hij/zij lampen, schakelaars, e.d. aan moeten sluiten, uit welke onderdelen een windmolen bestaat, wat een zonnecollector is, de betekenis van de verschillende draadkleuren, het berekenen van een maximale stroomsterkte, wat een hotelschakeling is.

Lees meer >>