<< Terug

Verkennendspel

Privilegespel [maatschappijleer]

Een spel dat leerlingen laat ervaren hoe vanzelfsprekend een bevoorrechte positie lijkt als je die hebt, is beschreven door Buzzfeed (2014). Leerlingen in een standaard klas-opstelling krijgen willekeurig een sociale positie toegewezen, en ze krijgen een vel papier. Vooraan in de klas zitten de hoog geplaatste leerlingen, achterin de laag geplaatste leerlingen. Onder het schoolbord staat de prullenbak. Vervolgens kunnen de leerlingen hun papier tot een prop maken en deze vanaf hun plek in de prullenbak mikken. Als dat lukt, stijgen ze in rang en aanzien.

Lees meer >>